Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Dogrudan.net Bireysel Üyelik Sözleşmesi

 

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Mevlana Mah. Y.Beyazıt Cad. No:2/6 adresinde mukim DOĞRUDAN DİJİTAL HİZMETLER PAZARLAMA VE TİCARET Bundan böyle kısaca "DOĞRUDAN" olarak anılacaktır) ile www.dogrudan.net  sitesine "Üye" olan kişi arasında, "Üye"nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 1. TANIMLAR                                                                                                                            Hizmet/Hizmetler: İlan Doping Ürünleri de dahil olmak üzere Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DOĞRUDAN tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Torpil Ürünleri: Ana Sayfa Vitrin, Kategori Vitrini, Üst Sıradayım Vitrini, Farklıyım Vitrini, İlân Görüntüleme Benzer İlanlar Torpili, Mağaza ve benzeri programlar şeklinde, Üye tarafından Site'ye girilen ilanların avantajlı olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri her program için ayrı olarak belirlenen ve Site’nin ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya "DOĞRUDAN yetkilileri tarafından Üye’ye özellik ve ücretleri beyan edilen DOĞRUDAN ilan hizmetleri.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Hizmet Paketleri: Çeşitli İlan Torpil Ürünleri’nin ve Hizmetler’in "DOĞRUDAN" tarafından birleştirilerek Üye’lere kombine bir şekilde sunulduğu Hizmet çeşidi.

Site: www.dogrudan.net alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen DOĞRUDAN’ın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetler’ini sunduğu web sitesi.

DOĞRUDAN Veri Tabanı: Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DOĞRUDAN’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan ve Site’de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Üye Profil Sayfası: Üye’nin Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.

Üçüncü Şahıs: DOĞRUDAN dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişiler.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

DOĞRUDAN Site'de, Üye konumunda bulunan her türde üretici, imalatçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, her tür ürünü satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu ürünlere ilişkin ilgili ilanlar için Üye’lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların Üye’lerin ve Kullanıcılar’ın görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu, Site’de DOĞRUDAN tarafından sağlanan uygulamaların Üye ve Kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, Site’de yer alan tüm Hizmet, uygulamalar ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Site’de DOĞRUDAN tarafından yapılan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Üye tarafından kabulü ile, Üye Site’de yer alan ve yer alacak olan DOĞRUDAN tarafından yapılan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üye’lik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın Site’de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun DOĞRUDAN tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve Üye işbu sözleşme ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin DOĞRUDAN’dan talepte bulunması halinde DOĞRUDAN, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için en son DOĞRUDAN’a ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının Üye hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda DOĞRUDAN’ın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. DOĞRUDAN, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. DOĞRUDAN; işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye’nin gerçekleştirdiği işlemlerin DOĞRUDAN için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Üye’nin üyeliğine son verebilir.

4.2. Üye; Site’de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin ürünün/malın yapısı, değeri, fatura, tapu, ruhsat vb. bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Site’de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. Üye ayrıca Site üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak DOĞRUDAN’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3. Üye, " DOĞRUDAN’ın, Site’de Üye’ler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı DOĞRUDAN’ın, DOĞRUDAN çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Üye, Site üzerinden DOĞRUDAN’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DOĞRUDAN’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. DOĞRUDAN, Site'de kullandığı ve iş birliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun DOĞRUDAN’ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyeler'in kendi sorumluluğundadır. DOĞRUDAN, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu DOĞRUDAN kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

4.5. Üye, Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya genel ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği ürün/malların satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu; başkaca internet sitelerinde yer alan iletişim bilgilerine veya kendisine başkaca internet siteleri tarafından veya 3. Şahıslar tarafından tahsis edilen işin mahiyeti gereği o internet sitesine veya üyeliğe özel olan iletişim bilgilerine işbu Site’de yer vermemeyi, Site’de işbu iletişim bilgilerini kullanmamayı ve bu iletişim bilgileri ile Site’de işlem yapmamayı; sadece kurumsal olarak kendisine ait iletişim bilgileri ile işbu sözleşmenin 4.21. maddesi kapsamında DOĞRUDAN tarafından kendisine tahsis edilecek telefon hattı ile Site’de işlem yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'ler, Site'ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü şahıs ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin DOĞRUDAN ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü şahıslar tarafından DOĞRUDAN’a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.6. DOĞRUDAN, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

4.7. Üye, Üye ve Kullanıcı statülerinde iken Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.8. Üye’nin Üye Profili Sayfası’na erişmek ve Site üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'ler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde DOĞRUDAN’ın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye'lerin www.dogrudan.net üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. DOĞRUDAN işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye'lerin hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini ve hesaplarını iptal etme hakkına sahiptir. Üye'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden DOĞRUDAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4.9. Gizlilik Politikası: DOĞRUDAN, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik No, doğum tarihi, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda doğrudan.net’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için DOĞRUDAN’ın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. DOĞRUDAN’ın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

4.10. Üye kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’ye girilen verileri DOĞRUDAN tarafından Site’ninin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplamaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle DOĞRUDAN sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Site’den sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye işbu sözleşme ve eklerindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya Site’nin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına açık rızasıyla muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Site’nin sözleşmeler sayfası ziyaret edilmelidir. DOĞRUDAN, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, DOĞRUDAN’dan bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

4.11. "Üye”, Site dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye’nin veya DOĞRUDAN’ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği KULLANICILAR’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, DOĞRUDAN’ın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde DOĞRUDAN’ın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 85/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını istemekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. “Üye”, DOĞRUDAN üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için DOĞRUDAN‘ın herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “DOĞRUDAN’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini DOĞRUDAN Site’si üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, DOĞRUDAN’ın bu özel nitelikli kişisel verileri Site ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini, bu bağlamda işbu madde ile özel nitelikli kişisel verilerinin DOĞRUDAN tarafından sözleşme amaçları ile sınırlı olmak üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.15. " DOĞRUDAN ", "Üye" tarafından "Site"ye beyan edilen "Üye" bilgilerini, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Site"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve " DOĞRUDAN "ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle DOĞRUDAN ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece DOĞRUDAN Site dışında üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşmaz. "Üye", bilgilerinin " DOĞRUDAN " tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. "Üye" tarafından paylaşılan işbu bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. " DOĞRUDAN " tarafından " DOĞRUDAN "ın veya iş birliği içinde olduğu kişilerle DOĞRUDAN ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla iletilen veya iletilecek olan ticari elektronik iletileri "Üye" almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise adresine e-posta gönderip talepte bulunabilir. DOĞRUDAN işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesinden Üye'nin çıkışını sağlayacaktır. Üye’nin üyeliği sona erdirmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ye ait verileri, Üye’nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde "Üye" aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla " DOĞRUDAN " ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

 • Ünvan:DOĞRUDANDİJİTAL HİZMETLER PAZARLAMA VE TİCARET
 • Adres:Mevlana Mah. Y.Beyazıt Cad. N0:2/6 Esenyurt/İstanbul
 • Telefon Numarası:+90 212) 852 88 30
 • Beylikdüzü Vergi Dairesi Vergi No: 789 007 3536
 • Elektronik İletişim Adresi: info@dogrudan.net

Şu kadar ki, DOĞRUDAN, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üyeler'in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

4.16. "Üye"; kendisi tarafından "Site"ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. " DOĞRUDAN ", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; "Üye"lerin Site'ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Kullanıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü şahısların erişimine kapatabilir ve silebilir, "Üye"lerin "Site"ye yüklediği içerikleri ve "Üye"ler arasındaki "Site" üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi işbu sözleşmede belirtilen amaç doğrultusunda saklayabilir. Üye’nin işbu sözleşmeyi kabulüyle DOĞRUDAN’ın verileri saklamasına onay verdiği kabul edilir. Üye, DOĞRUDAN’a başvurarak verilerin saklanmasını istemediğini belirtmesi halinde DOĞRUDAN sistemin işleyişi için gerekli olmayan verileri silmeyi taahhüt eder. "Üye", "Site" üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.18.

 • a)"Üye"nin, "İlan Torpil Ürünleri"nden, "Hizmetler"den ve "Hizmet Paketleri"nden faydalanmaya başlaması, söz konusu hizmetler için " DOĞRUDAN" tarafından belirlenen ve "Site"nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya "Üye"ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları kredi kartı, posta çeki, ön ödeme, banka havalesi, eft v.b) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. . " DOĞRUDAN" sitedeki tüm "İlan Doping Ürünleri", "Hizmet Paketleri" ve "Hizmetler"in başka/güncel bir vasıtasıyla satın alınabileceğine karar verebilir.
 • b)" DOĞRUDAN" "İlan Torpil Ürünleri" ve "Hizmet"lerin sadece "Hizmet Paketleri" kapsamında sunulmasına karar verebilir. "Üye"nin bir "Hizmet Paketi"nde daha düşük seviyedeki başka bir "Hizmet Paketi"ne geçmesi halinde, alt seviyedeki "Hizmet Paketi"nin sınırlarının sayı, nitelik) üzerinde bulunan "Üye"ye ait ilanlar, alt seviye "Hizmet Paketi"ne geçilmesi ile birlikte geçiş tarihinde silinecektir.
 • c)"Site"de ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. " DOĞRUDAN", "Site"de yer alan diğer "Hizmetler"le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda "Üye"lerin ilgili "Hizmetler"den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.
 • d)" DOĞRUDAN" tarafından her zaman "Site" çeşitli "Hizmet"lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, " DOĞRUDAN" her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz "Hizmet " sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet"i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir.
 • e)" DOĞRUDAN" tarafından sunulan "Hizmet"lerle ilgili bedellerle aksi işbu sözleşmede veya "Site"de açıkça belirtilmedikçe sadece bir "Üye" için geçerlidir; "DOĞRUDAN" her zaman için bir "Üye"den fazla "Üye"nin kullanımına sunulan veya "Üye"nin alt üyelik veya benzeri yöntemlerle birden çok gerçek veya tüzel kişiye kullanımına sunulmasını talep ettiği "Hizmet"ler için ek ücret talep edebilecektir.
 • f)Bir "Hizmet"le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet"in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde "DOĞRUDAN"ın ilgili "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
 • g)"Üye" kendisi tarafından eksik veya hiç ödenmeyen bedelin aylık %3 oranında temerrüt faizine uğrayacağını ve bu bedeli de "Hizmet" bedeli ile birlikte ödemek zorunda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. "Üye", " DOĞRUDAN "'ın, "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin "Site" ve DOĞRUDAN’ın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın " DOĞRUDAN "a verdiğini kabul ve beyan eder. "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanlar, içerikler ve görseller "doğrudan.net” veya işbirliği içinde olduğu kişilerle Doğrudan Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret ve aynı grupta yer alan şirketler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir."

4.20. " DOĞRUDAN ", "Üye"nin işbu sözleşme koşullarına ve "Site"de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, "Üye"nin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve "Site"de yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, " DOĞRUDAN " tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlış bölümde yer alması, üçüncü şahısların şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabileceği gibi Üye'ler bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. "Üye", " DOĞRUDAN "dan böyle bir durumda ilgili "Hizmet" için ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde DOĞRUDAN’ın Üye'ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

4.21. Site'de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca DOĞRUDAN altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

4.22. Üye'ler, üyelikten ayrılmaları durumunda DOĞRUDAN 'dan herhangi bir hak talep edemezler.

4.23. DOĞRUDAN, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. DOĞRUDAN, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.24. Üye DOĞRUDAN’ın ve/veya bağlı ortaklarının sahibi olduğu ve ileride eklenecek sair platformların bulunduğunu, Site'ye üye olmakla DOĞRUDAN ‘a ait olacak olan diğer platformlara erişim sağlayabileceğini ve bu platformlara ait kullanım koşullarını/yasal uyarıları peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, www.dogrudan.net DOĞRUDAN’a ileride DOĞRUDAN tarafından hizmete sunulacak diğer platformlara ilişkin ticari elektronik iletileri e-posta bilgileri aracılığı ile almayı kabul ve beyan ettiğini, bu iletileri almayı onaylamıyorsa işbu sözleşmenin 4.9. maddesinde yer alan prosedür ile DOĞRUDAN’a yazılı bildirimde bulunması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin sağladığı verilerin DOĞRUDAN’a bağlı firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiği kabul edilir.

4.25. Üye, Site Üye ve Kullanıcıları tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orjinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma sorumluluğunun ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun DOĞRUDAN’a ait olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.26. Üye Site'de sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan DOĞRUDAN’ın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamında DOĞRUDAN’a izafe olunabilecek her türlü sorumluluktan DOĞRUDAN’ı ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27. DOĞRUDAN Site’de yer alan Hizmetleri taahhütlü paketler halinde de Üye’lere satışa sunabilir. Taahhütlü paketler sadece kurumsal Üyeler’e dair hizmetler için geçerli olup, taahhütsüz olarak satışa sunulan paketlere göre fiyat bakımından avantaj sağlamakla beraber; Üye’ye paket satış sayfasında detayı belirtilen süre ile bağlı olarak yararlanma imkanı tanımaktadır. Üye taahhütlü paketi satın aldığı takdirde Site’de detayı belirtilen süre dâhilinde Hizmet’ten yararlanacağını taahhüt ettiğini, satın alınan Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin bitiminden önce Üye tarafından iptal edilmesi veya vazgeçilmesi veya işbu Üyelik Sözleşmesinin Üye tarafından bahsi geçen taahhüt süresinin bitiminden önce sona erdirilmesi durumunda, söz konusu sona erme tarihine kadar verilen taahhüdün yerine getirilmemiş olması halinde, Üye DOĞRUDAN’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını, söz konusu sona erme tarihi itibariyle Üye’nin satın aldığı pakete ilişkin Site’de anılan paketin satış sayfasında belirtilen süre ile taahhütten vazgeçilen tarih arasındaki farkın ayrıca cezai şart olarak ilk paket satışında tanzim edilen fatura ile tahsil edileceğini Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, taahhütlü paket satışlarında kredi kartından her ay aylık olarak taksit tutarının çekimine onay verdiğini, taahhüdün süresinin bitiminde taahhüdünü yenilemek istediğinde de, Site’den ayrıca yararlanmak istediği Hizmet’e dair ilgili paketi tekrardan satın alması gerektiğini, satın alınan Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin bitiminden önce Üye tarafından iptal edilerek veya vazgeçilerek bir alt özelliklerdeki fiyat veya süre bakımından ) paketten faydalanılmak istenmesi halinde, Üye DOĞRUDAN’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını, söz konusu sona erme tarihi itibariyle Üye’nin satın aldığı pakete ilişkin Site’de anılan paketin satış sayfasında belirtilen süre ile taahhütten vazgeçilen tarih arasındaki farkın ayrıca cezai şart olarak ilk paket satışında tanzim edilen fatura ile tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin geçerlilik süresinin paket satışının tamamlanması ile başlayacağını ve satışa konu paketin Site’de ilgili sayfasında ilan edilen süre ile bağlı ve geçerli olduğunu; DOĞRUDAN ile arasındaki mevcut üyelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, taahhütlü olarak kurulan hizmet ilişkisinin de kendiliğinden sona ereceğini ve ancak işbu halde DOĞRUDAN’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını, söz konusu sona erme tarihi itibariyle Üye’nin satın aldığı pakete ilişkin Site’de anılan paketin satış sayfasında belirtilen süre ile taahhütten vazgeçilen tarih arasındaki farkın ayrıca cezai şart olarak ilk paket satışında tanzim edilen fatura ile tahsil edileceğini Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Hizmet’lerden faydalanmak üzere taahhütsüz olarak paketlerden alım gerçekleştirdiği takdirde ise, hem pakete konu Hizmet’ten vazgeçebilir, iptalini isteyebilir veya üyeliği sonlandırabilir. Bu durumda Üye’ye söz konusu sona erme tarihi itibariyle kullanılmayan Hizmet’e ilişkin bedeller iade edilecektir.

DOĞRUDAN’ın işbu koşullarda Site’nin ilgili paket satış sayfalarında değişiklik yapma hakkı saklı olup, Üye ilgili paket satış sayfalarında yer alan şartlar dahilinde satın alma işlemini gerçekleştirmeyi ve işbu ilan edilen şartlar ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.28. Üye, DOĞRUDAN’dan kendisine ait hangi verilerin hangi amaçla kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve DOĞRUDAN kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. DOĞRUDAN işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

4.29. DOĞRUDAN tarafından Üye’ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

Ad ve İletişim Bilgileri: Adı- soyadı, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt, iletişim ve ilana konu olan ürünün/malın ilgiliye ait olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. İlanda Üye’nin TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, hatta Üye dilerse Soyadı ve telefon numarası gösterilmeyecek, Üye sadece Site içi mesaj yoluyla iletişim kurmayı tercih edebilecektir.

Sahiplik Bilgileri: Tapu, ruhsat, fatura vb. sahiplik bilgilerini içeren belge ve belge niteliği taşıyan fotoğraflar, ilana konu olan ürünlerin/malların ilan verene/varisine/vekiline ait olduğunu kanıtlamak için kullanılacak, yayınlanan ilanda asla gösterilmeyecek ve kontrolden sonra Site’den tamamen silinecektir.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet bilgileri alınır. Sitenin faaliyetleri doğrultusunda bölge bazlı emlak endeks çalışmalarının yapılması ve kullanıcılara yönelik istatiksel bilgilerin görünümü için kullanılmaktadır.

Konum Verileri: Kullanıcı doğrudan.net mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda alınır ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar.

Ödeme Verileri: Kullanıcı, ücretli bir hizmet aldığı taktirde; üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır, faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında kullanılır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'nin ve DOĞRUDAN’a ve bağlı ortaklarına ait işbu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmete sunulacak diğer platformların arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları " DOĞRUDAN "a ait ve/veya " DOĞRUDAN " tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. " DOĞRUDAN " uygulamalarının, "Site"de yer alan bilgilerin ve "DOĞRUDAN "ın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına "DOĞRUDAN" tarafından izin verilmemektedir. Üye'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden DOĞRUDAN’ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üye'ler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üye'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden DOĞRUDAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde DOĞRUDAN'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu edilir. "DOĞRUDAN", "Site"nin kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "İlan Torpil Ürünleri"nin "Üye"lere sunulması, "Kullanıcı"'lara ve "Üye"lere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Site"nin her türlü kullanımına ve "Site" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Site" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. "Site"nin yasadışı, hileli veya "İlan Torpil Ürünleri" istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması; "Site"nin "Üye", "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; "Site" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması; " DOĞRUDAN "ın önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği data mining) veri taraması data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Site"nin ve "Site" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; " DOĞRUDAN "ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, " DOĞRUDAN "ın ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. " DOĞRUDAN "ın; "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. DOĞRUDAN, Üye'lerin, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda DOĞRUDAN, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

" DOĞRUDAN ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " DOĞRUDAN " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " DOĞRUDAN " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " DOĞRUDAN "dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " DOĞRUDAN "ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. DOĞRUDAN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " DOĞRUDAN 'ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, " DOĞRUDAN "ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası) oluşan sözleşme "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.