Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

1. KULANIM KOŞULLARI, TARAFLAR, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Doğrudan Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret Kısaca “DOĞRUDAN” olarak anılacaktır)’in yayımladığıwww.dogrudan.netinternet sitesini Kısaca "Site" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz. Site sahibi, bu Site’de  yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve Site Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 

1.3. Bu Site’de sunulan hizmetlerden bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. "DOĞRUDAN" işbu sözleşme içinde belirtilen koşulları kullanıcıya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "doğrudan.net" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Site Kullanım Koşulları" 08.06/2018 tarihinde dogrudan.netüzerinden yayınlanarak; Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, ""DOĞRUDAN" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.2. KULLANICI : Site’ye ve/veya www.dogrudan.netveritabanına çevrimiçi on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK :  Site üzerinden Site içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden ,Site’ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : Site’den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "www.dogrudan" ARAYÜZÜ : Başta Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve "www.dogrudan.net" veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "www.dogrudan.net"e ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. "www.dogrudan.netVeritabanı: Site dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DOĞRUDAN’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE": DOĞRUDAN tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, www.dogrudan.netüzerinde tanımlanan üyelik sürecini tamamlayarak; DOĞRUDAN’ın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri üyelik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi.

2.8. "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" : Site dahilinde DOĞRUDAN tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten;DOĞRUDAN ile Üye arasında üyelik kayıt sürecinde Üyenin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. DOĞRUDAN, Üyelik Sözleşmesi’ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle Üyenin onayına sunabilir. Bu durumda Üye olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. DOĞRUDANHİZMETLERİ

3.1. DOĞRUDAN, Üyeler tarafından www.dogrudan.netVeritabanı’na yüklenen içeriklerin Kullanıcılar tarafından Site üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle www.dogrudan.net Veritabanıüzerinden sorgulanabilmesini ve Site üzerinden dogrudan.net’e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. DOĞRUDAN,Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin Site içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde Üyelerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, Kullanıcılar ve/veya Üyelerle çeşitli kanallar üzerinden Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, Site dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri Site dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. DOĞRUDAN, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin Site içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde Üyelerine Site içerisinde Kullanıcıların Üyelerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. DOĞRUDAN, Üyelerin Site dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer Üyeler tarafından Site üzerinden www.dogrudan.net’e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca Site dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da Site üzerinden Üyelerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. DOĞRUDAN, Üyelerine Site dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerine yönelik Site içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer Üye ve Kullanıcıların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. DOĞRUDAN tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler DOĞRUDANtarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen DOĞRUDAN’ın yetkisi dahilindedir. DOĞRUDANbu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. doğrudan.net WEB SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. Site Üyeler tarafından doğrudan.net Veritabanına yüklenen İçeriklerin Kullanıcıar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. DOĞRUDAN, Kullanıcılar tarafından görüntülenen İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu İçerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. Kullanıcı Site dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DOĞRUDANile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; Üyeler tarafından oluşturulan ilanlardan ve İçeriklerden dolayı DOĞRUDAN’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, DOĞRUDANçalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, DOĞRUDANyetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Kullanıcılar ve Üyeler, DOĞRUDAN’a Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. DOĞRUDAN, Kullanıcılar ve Üyeler tarafından www.dogrudan.net’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. Kullanıcılar ve Üyeler, Site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, DOĞRUDAN’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. DOĞRUDAN, Site dahilinde sunulan hizmetleri ve Site dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. DOĞRUDAN, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. Kullanıcılar ve Üyeler, DOĞRUDAN’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. DOĞRUDANtarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde DOĞRUDANtarafından yapabilir. DOĞRUDAN tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar ve Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Kullanıcı veya Üyeye aittir.

4.9. Kullanıcılar, Site dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya DOĞRUDAN’ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. DOĞRUDAN, Site üzerinden, DOĞRUDAN’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçeriklere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DOĞRUDAN’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.11. DOĞRUDAN, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcısı’dır. DOĞRUDAN, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.12. DOĞRUDAN, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcı olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.13. DOĞRUDAN, Site üzerinden Kullanıcılar veya Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik İlkeleri" ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. DOĞRUDAN aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.14. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde www.dogrudan.netVeritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak www.dogrudan.net Veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak DOĞRUDAN tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.15. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı Veritabanına yalnızca ilgili İçeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya DOĞRUDAN’ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup DOĞRUDAN’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.16. Site üzerinden yayınlanan ilanların, www.dogrudan.netArayüzünün DOĞRUDAN’ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.17. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçeriğin DOĞRUDAN’ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce www.dogrudan.netsitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.18. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve DOĞRUDAN’ın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.19. www.dogrudan.net Veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen DOĞRUDAN’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Site’ye sınırlı olmamak kaydıyla www.dogrudan.net Veritabanı, www.dogrudan.net Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları Hepsi birden www.dogrudan.net’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) DOĞRUDAN’a ait ve/veya DOĞRUDANtarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, DOĞRUDAN hizmetlerini, www.dogrudan.net bilgilerini ve DOĞRUDAN’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının DOĞRUDAN’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde DOĞRUDANtarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde DOĞRUDAN’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde DOĞRUDANtarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde DOĞRUDAN, www.dogrudan.net hizmetleri, www.dogrudan.net bilgileri,DOĞRUDANtelif haklarına tabi çalışmaları, DOĞRUDANticari markaları, DOĞRUDANticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

DOĞRUDAN, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DOĞRUDANişbu Site Kullanım Koşulları, gizlilik politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DOĞRUDANaçısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DOĞRUDAN’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DOĞRUDAN’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Site Kullanım Koşulları DOĞRUDANtarafından DOĞRUDANiçerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. DOĞRUDAN, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Doğrudan Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret